_ Start

_ Firma

_ Oferta

_ Informacje

_ Asortyment

_ Promocje

_ Badania
__ Info
__ Oferta
__ Słownik

_ KontaktPracownia Promieniotwórczości Naturalnejoferuje:

  • wykonywanie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych,
  • analizę i ocenę radioaktywności,
  • archiwizację wyników badań.


Laboratorium wykonuje badania spektrometrem scyntylacyjnym dopuszczonym do pomiarów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowantych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów. Czas oczekiwania na wyniki badań uzależniony jest od rodzaju materiału. Wyniki analizy przekazywane są w formie raportu z badania wraz z jego oceną.

W razie zainteresowania należy uzgodnić z Laboratorium sposób przekazania próbki, ilość produktu wymaganą do wykonania badania, czas wykonania badania, a także dostarczyć zlecenie badania oraz protokół z pobrania próbki.

Nasz adres:

GRANITOS Sp.z o.o.
Pracownia promieniotwórczości naturalnej
ul. Gliwicka 165
44-207 Rybnik

tel/fax 032 426 50 42
e-mail: laboratorium@granitos.pl

Do pobrania:


Do pobrania Protokół pobrania próbki.

Do pobrania Instrukcja pobierania oraz przygotowywania próbek.

logo granitos

GRANITOS Sp.z o.o.
ul. Gliwicka 165
44-207 Rybnik
tel. 032 426 50 42


office@granitos.pl
www.granitos.pl


Zapraszamy do salonu

od poniedziałku
do piątku
od 8.00 do 16.00

__ START ___ OFERTA ___ ASORTYMENT ___ BADANIA ___ KONTAKT __
Indywidualna Granity Info
Kamieniarze Marmury Oferta
Architekci Wyroby Słownik
Firmy Nagrobki
Inne
Na zamówienie
C 2016 GRANITOS Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.